Auto TLBB Train 2 acc


Auto train được 2 acc, ẩn game … 
* Đầu tiên bạn chọn nhân vật 1 hay 2 (không đọc được base tên nhân vật nên chỉ làm đến đó)
* Vào game chỉnh tự động chọn mục tiêu F11
* F1 skill co bản của mỗi môn phái
* skill khác, skill pet, máu pét… 
* Mỗi auto train 1 acc, mở 2 auto để train 2 acc.Download : 
+ Link MF
+ Link Opera


Speak Your Mind

*

CommentLuv badge
misdoubt :| :yea: :yao: :x :what: :waaaht: :troll: :sweat: :surrender: :sure: :sosad: :sogood: :shot: :shame: :sexy: :pudency: :okay: :oh: :nghiemtuc: :mafia: :look_down: :lol: :killer: :hungry: :huhu: :huh: :haha: :gusta: :go: :gach: :foreveralone: :dribble: :dreaming: :doubt: :chaymau: :challenge: :byebye: :angry: :ah: :adore: :D :*