Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả)

Untitled1 Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả)

Những thay đổi trong map 6.78c – Changelogs 678ctrans Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả)

  • Rage của Naix Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả) Nai’x cooldown tăng từ 15 lên 17 giây
  • Flamebreak Gyrocopter Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả) Gyrocopter cooldown tăng từ 11 lên 14 giây
  • Tether của IO Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả) IO movement bonus giảm từ 20% xuống 17%
  • Living Armor của TreantProtector Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả) Treant damage block giảm từ 7 xuống 4/5/6/7
  • Chemical Rage của alchemist Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả) Alchemist tăng HP giảm từ 300/600/900 xuống 250/500/750
  • Gyrocopter attack range giảm từ 375 xuống 365
  • Đội 2 giờ sẽ cấm ở lượt thứ hai thay vì cấm ở lượt đầu tiên ở Lượt Cấm thứ 2

Download : 

Link VipAutoPro Nhanh

Link VipAutoPro Nhanh 2

Link MF

Link UpFile

VN:D [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Map Dota 6.78c – Changelogs – Những Thay Đổi Trong Map (Đầy Đủ Tất Cả), 10.0 out of 10 based on 1 rating

Tìm ở Google:

  • dota 6 78c

Speak Your Mind

*

CommentLuv badge
misdoubt :| :yea: :yao: :x :what: :waaaht: :troll: :sweat: :surrender: :sure: :sosad: :sogood: :shot: :shame: :sexy: :pudency: :okay: :oh: :nghiemtuc: :mafia: :look_down: :lol: :killer: :hungry: :huhu: :huh: :haha: :gusta: :go: :gach: :foreveralone: :dribble: :dreaming: :doubt: :chaymau: :challenge: :byebye: :angry: :ah: :adore: :D :*