Hotkey và Lệnh trong game Liên Minh Huyền Thoại


Mặc định:

Lệnh trò chuyện
“Enter” = Đóng mở khung chat (mặc định:chat với đồng chí đồng đội)
/ Help /? = Lists / cho danh sách các lệnh và mô tả

/ all hoặc “shift + enter” = chat cho tất cả người chơi trong game
/ W hoặc / msg “<username>” <message> = Gửi tin nhắn cho người chơi có tên
/ R = Trả lời người cuối cùng chat thầm với bạn
/ mute “<username>” = cho thằng có tên im mồm.
/ignore hoặc /squelch “<UserName>” = Đồng bộ với PVP.net danh sách chặn và Ignore nó luôn
/buddylist = Khởi động tất cả các cửa sổ chat của tất cả bạn bè có tên trong danh sách
/surrender hoặc /ff = đầu hàng,GG
/nosurrender hoặc /noff = bỏ phiếu chống,không surrender
Shift+1 or /joke or /j = joke 
Shift+2 or /taunt or /t = taunt
Shift+3 or /dance or /d = dance
Shift+4 or /laugh or /l = laugh

*Note* /taunt, /joke, /laugh chỉ trong khu vực máy quay – bạn chỉ nghe thấy tiếng khi camera nằm ở champ của bạn

Hotkey

“x” = Hiện trỏ chuột tấn công
“q / w / e / r” = dùng kĩ năng champion
“alt-q/alt-w/alt-e/alt-r” = tự cast spell lên bản thân nếu nó là spell như hồi máu tăng attack speed v.v.
“shift-q/shift-w/shift-e/shift-r” = smart cast,cast spell ngay tại nơi trỏ chuột đang nằm
“ctrl-q/ctrl-w/ctrl-e/ctrl-r” = cộng điểm skill khi level up
“d” = Summoner spell 1
“f” = Summoner spell 2
“a” = Attack Move
“s” = Dừng
“H” = nhấn H sẽ dừng mọi hoạt động và sẽ hoạt động trở lại khi thả ra.
“1 – 6″ = Dùng active của các món đồ trong ô theo thứ tự từ trái sang phải từ trên xuống dưới
“b” or “7″ = Quay về base

“z” = Mở rộng cửa sổ chat để xem lại chat
Arrow Keys = Cuộn màn hình
“c” = Xem thông tin cá nhân của champion
“p” – Mở cửa sổ shop đồ
“Tab” = Mở cửa sổ thông tin hai team

“g” = Bật tắt trỏ chuột để ping
“y” = Khóa camera tại champion
“spacebar” = Để camera quay lại champion

“L”= Đóng/Mở thanh máu minions
“shift-L” = Ẩn/Hiện thanh máu của champion
“shift-K” = Ẩn/Hiện tên Summoners
“Ctrl+F” = Xem PING và FPS của game hiện tại.

“alt+left click” = Ping tại một điểm
“alt+right click” = Điều khiển các clone như Tibbers,bóng Shaco,LeBlanc,Morderkaiser.

“F1″ = Chọn bản thân
“F2 / F3 / F4 / F5″ = Chọn đồng đội từ 1 đến 4
“F12″ hoặc Print Screen = Chụp ảnh màn hình
“Esc” = Bật bảng chọn Menu

Nguồn : Garena 

Trackbacks

  1. xe audi a8 vatgia

    Hotkey và Lệnh trong game Liên Minh Huyền Thoại

Speak Your Mind

*

CommentLuv badge
misdoubt :| :yea: :yao: :x :what: :waaaht: :troll: :sweat: :surrender: :sure: :sosad: :sogood: :shot: :shame: :sexy: :pudency: :okay: :oh: :nghiemtuc: :mafia: :look_down: :lol: :killer: :hungry: :huhu: :huh: :haha: :gusta: :go: :gach: :foreveralone: :dribble: :dreaming: :doubt: :chaymau: :challenge: :byebye: :angry: :ah: :adore: :D :*