Plugin Kiếm Thế Phiên Bản Đại Kiếm Hội (17/9/2013)


Update ngày 16/9/2014 phiên bản Đại Kiếm Hội
- Fix giao diện F1, đồng hồ, thiết lập hệ thống,……
- Fix tự nhận thưởng tàng bảo đồ (Đắc Duyệt Phường)
- Thay phím tắt nhặt vật phẩm nhiệm vụ từ Alt+A sang Shift+Q (Alt+A để xem chi tiết thuộc tính vk thần sa).
- Lượt bỏ một số để Plugin nhẹ hơn….

Download : 

+ Link MF

+ Link UpFile

——————————-
Ai muốn sử dụng C để lên ngựa thì chuyển thiết lập game sang phím QWE sau đó chuyển lại như cũ 
———————————————-
Home: Thanh tool di chuyển nhanh
End: Thanh tools hỗ trợ Quân doanh
PageUp: Supermaplink và hướng dẫn sử dụng (nhớ xem để biết phím tắt nhé)
Shift+End: Thanh tool tự động (ăn thịt, thẻ TDC …)
Alt+2: Báo boss
Alt+H: Thương hội
……..
Ctrl+1: Tự đào kho báu
Ctrl+Q: Tự theo sau hộ tống
……….
Shift+X: Ghép HT
Shift+Z: Tự câu cá 
Shift+B: Tự lưu tọa độ câu cá
Shift+S: Tự rao và trả lời
Shift+V: Tự bán rác (câu cá)
Shift+H: Tự phù về Thạch cổ trấn (nhà của tộc mình ở đây)

Shift+C: Điều khiển tổ đội
………………
Xóa hết các thự mục interface2, setting, ui của Plugin cũ rồi chép cái mới vào để tránh bị xung đột.

Plugin chủ yếu sử dụng độ phân giải 800×600 nhé. 

 

Speak Your Mind

*

CommentLuv badge
misdoubt :| :yea: :yao: :x :what: :waaaht: :troll: :sweat: :surrender: :sure: :sosad: :sogood: :shot: :shame: :sexy: :pudency: :okay: :oh: :nghiemtuc: :mafia: :look_down: :lol: :killer: :hungry: :huhu: :huh: :haha: :gusta: :go: :gach: :foreveralone: :dribble: :dreaming: :doubt: :chaymau: :challenge: :byebye: :angry: :ah: :adore: :D :*